KOLEJOVÁ VOZIDLA

Požární systém pro železniční a kolejová vozidla

Chcete zajistit bezpečnou přepravu osob, zboží a zabránit riziku jejich poškození nebo vzniku prostojů?

Společnost LITES Liberec je tradičním českým výrobcem systémů elektrické požární signalizace, mimo jiné systémů pro železniční kolejová vozidla a vagóny se spoustou spokojených zákazníků nejen u nás ale i ve světě. Ústřednu tvoří dvě vzájemně propojené části, systémová jednotka a zobrazovací jednotka. Jednotlivým typům vagonů odpovídá daný typ ústředny, lišící se napájecím napětím a konfigurací hlídaných smyček. Máte-li zájem dozvědět se o našem systému pro kolejová vozidla, neváhejte se obrátit na naše obchodní oddělení, případně zanechte vzkaz a my se vám ozveme.

 

Naše systémy v kolejových vozidlech:

  • České dráhy
  • CZ LOKO
  • WAGON SERVICE TRAVEL
  • Deutsche Bahn
  • Österreichische Bundesbahnen
  • Oakland Transport

 


Ústředna BMZ 911

Zařízení elektrické požární signalizace určené k vyhodnocování požární situace železničních vagónů. Ústřednu tvoří dvě vzájemně propojené části, systémová jednotka a zobrazovací jednotka. Jednotlivým typům vagonů odpovídá daný typ ústředny, lišící se napájecím napětím a konfigurací hlídaných smyček.

Hlásič kouře optický MHG 262V0

Hlásič kouře optický interaktivní s rozšířeným spektrem detekovaných kouřů je určený pro automatickou signalizaci požáru jako detektor kouře v systémech EPS pro vagóny. Reaguje na zplodiny hoření – viditelné i neviditelné částice kouře (aerosoly) na principu detekce rozptýleného modrého záření. Zapojuje se to zásuvek MHY 734.029V0, MHY 734.032V0 a MHY 734.033V0 podle typu vyhodnocení smyčky.

Hlásič multisenzorový MHG 862V0

Multisenzorový hlásič interaktivní s rozšířeným spektrem detekovaných kouřů je určený pro automatickou signalizaci požáru jako detektor kouře a tepla v systémech EPS pro vagóny. Při své činnosti kombinuje dva principy – reaguje na částice kouře (aerosoly) na principu detekce rozptýleného modrého záření a zároveň reaguje na teplotu a její změny. Zapojuje se to zásuvek MHY 734.029V0, MHY 734.032V0 a MHY 734.033V0 podle typu vyhodnocení smyčky.

Tlačítkový hlásič MHA 108.132V0

Hlásič tlačítkový je zařízení elektrické požární signalizace pro vagóny a systémy EPS s napěťovými smyčkami, které je určeno pro manuální signalizaci požáru osobou, která jej zjistila.

Kontaktujte nás