LIKVIDACE IHP

Zpracování vyřazených ionizačních hlášičů požáru

Dovoz radioaktivních odpadů na území České republiky je zakázán, kromě zpětného dovozu zdrojů ionizujícího záření vyrobených v České republice nebo radioaktivních odpadů vzniklých z materiálů vyvezených z České republiky za účelem jejich zpracování nebo přepracování, který byl povolen Úřadem.

 

Důležité dokumenty
Pravidla bezpečného zacházení s IHP
Rozhodnutí Státního úradu pro jadernou bezpečnost

 

Společnost LITES Liberec s.r.o. zajišťuje zpracování vyřazených ionizačních hlásičů požáru (IHP) obsahujících radionuklid americium 241Am nebo radium 226Ra všech výrobců.

Na vaši žádost Vám zajistíme i přepravu dle podmínek ADR pro přepravu vyjmutých zásilek.

 

Místo dodání:

LITES Liberec s.r.o.
provozovna
Kateřinská 235
463 03 Stráž nad Nisou

 

Cena za likvidaci IHP od 100,- Kč/ks (bez DPH).

Cena závisí na aktivitě použitého radionuklidu 241Am nebo 226Ra v IHP. Cenovou nabídku Vám zpracujeme na vyžádání po upřesnění typu a množství vyřazených IHP.

Doklad o ekologickém zpracování vyřazených IHP Vám zašleme po uhrazení faktury.

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na dohlížející osobu:
Bc. Jan Martiš, tel. 485 232 307, e-mail: j.martis@lites.cz

Technická podpora
Konfigurační programy, dokumenty, FAQ
 
Certifikáty

Certifikáty a schvalování

 
Školení

Pravidelná školení pro projektanty
a techniky