HISTORIE

Společnost LITES Liberec je jediným výrobcem elektrické požární signalizace v České republice. Sídlo i výrobní prostory firmy se nacházejí na okraji Liberce v Kateřinském údolí, v místě s dlouhou průmyslovou historií. Již na konci 18. století s rozvojem textilního výroby zde stával valchovací mlýn, později jedna z nejmodernějších textilních továren v Rakousku-Uhersku. Po konci druhé světové války v roce 1945 byl závod přičleněn k podniku Elektro-Praga a zahájil výrobu spotřebičů pro domácnost a později i výrobu instalačního materiálu.

V roce 1958 byl závod začleněn do podniků TESLA, jako samostatný podnik s názvem TESLA LIBEREC, a byla zahájena výroba elektroniky.

V průběhu dalších let docházelo k postupné přestavbě a modernizaci podniku. Pod názvem TESLA LIBEREC můžeme vzpomenout nejvýznamnější výrobky, jako byly dozimetry a první diktafon, na které navázala výroba magnetofonů. Postupně se ve výrobním programu začínají objevovat výrobky investičního charakteru pro průmyslové použití. Pro textilní průmysl výroba čističe příze, čidla přetrhu a regulátory teploty. Dále nukleární elektronika jako radioizotopní přístroje, gama automaty pro měření radioaktivních kapalných vzorků či látek.

Po roce 1970 se díky nově vzniklé potřebě ochrany osob a majetku stává hlavní činností vývoj a výroba elektrické požární a zabezpečovací signalizace.

Společenské změny v roce 1989 umožnily další rozvoj, v roce 1992 se tehdejší státní podnik osamostatnil a vznikla akciová společnost LITES. Došlo k modernizaci výroby, k vývoji prvních adresných systémů, včetně systémů pro vagóny a kolejová vozidla.

V roce 2008 získávají společnost noví majitelé, kteří název doplňují na LITES Liberec, a kteří investují nejen do kompletní rekonstrukce, výstavby nových výrobních prostor a nákupu nejnovějších výrobních technologií, ale zejména do vývoje nových moderních systémů EPS.