MHG 262V0

Hlásič kouře optický

Hlásič kouře optický interaktivní s rozšířeným spektrem detekovaných kouřů je určený pro automatickou signalizaci požáru jako detektor kouře v autonomních aplikacích a v systémech EPS pro vagóny.

Hlásič kouře optický interaktivní s rozšířeným spektrem detekovaných kouřů je určený pro automatickou signalizaci požáru jako detektor kouře v autonomních aplikacích a v systémechEPS pro vagóny. Reaguje na zplodiny hoření - viditelné i neviditelné částice kouře (aerosoly) na principu detekce rozptýleného modrého záření.

Hlásič MHG 262V0 je konvenční (neadresovatelný) hlásič, odvozený z hlásiče adresovatelného interaktivního MHG 262i. Hlásič MHG 262V0 se zapojuje do autonomní zásuvky MHY 734.037 se šroubovými svorkami nebo do zásuvky MHY 734.038 s krimpovacím konektorem. Pro použití v EPS pro vagóny se hlásič zapojuje do zásuvky MHY 734.029V0.

Hlásič vyhodnocuje požárovou situaci na základě měření okolní koncentrace kouře, a to podle následujících nastavitelných parametrů:

  • citlivost hlásiče; monitoruje zvýšení koncentrace okolního kouře oproti klidovému stavu, který průběžně kompenzuje klimatické a další vlivy (teplota okolí, tlak apod.); citlivost hlásiče lzenastavit ve třech stupních, které je nutné volit s ohledem na zatížení okolí hlásiče zplodinami, na které hlásič reaguje.
  • rychlost reakce; jde o úroveň verifikace požárové situace; lze nastavit ve dvou stupních, které ale nejde vyjádřit jednoduchým časovým údajem, neboť rychlost reakce závisí na časovém vývoji požárové situace.
  • hlídání zaprášení; monitoruje klidovou úroveň hlásiče a na jejím základě vyhodnocuje míru zaprášení optické komory a tedy i spolehlivost hlásiče; hlídání zaprášení lze zapnout nebo vyřadit.

 
Nastavitelné parametry se zadávají pomocí přípravku MHY 536 (MHY 535).

Hlásič MHG 262V0 má vestavěn obvod, který při poruše hlásiče (např. zaprášení) rozpojí kladné svorky hlásiče +L1 a +L2, které jsou v klidu propojené. Tohoto obvodu se využívá v autonomních zásuvkách i v EPS pro vagóny k signalizaci poruchy hlásiče.

Při montáži hlásiče ve výšce lze použít montážní tyč MHY 736.

Hlásiče vyhovují normě ČSN EN 54-7 a pro použití v EPS podléhají posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a příslušných nařízení vlády.

Scroll to top