MHA 108.132V0

Hlásič tlačítkový

Hlásič tlačítkový MHA 108.132V0 je zařízení elektrické požární signalizace pro vagóny a konvenční (neadresovatelné) systémy EPS s napěťovými smyčkami, které je určeno pro manuální signalizaci požáru osobou, která jej zjistila.

Hlásič tlačítkový MHA 108.132V0 je zařízení elektrické požární signalizace pro vagóny a konvenční (neadresovatelné) systémy EPS s napěťovými smyčkami, které je určeno pro manuální signalizaci požáru osobou, která jej zjistila.

Hlásič MHA 108.132V0 je konvenční (neadresovatelný) hlásič. Používá se ve vnitřních prostorech, kde se předpokládá trvalý pohyb osob nebo tam, kde je použití samočinných hlásičů neúčelné (schodiště, haly apod.). Způsob použití je dán instrukčním obrázkem pod krycím sklem tlačítkového hlásiče. Po rozbití skla a zmáčknutí tlačítka je podnět předán ústředně. Připojuje se nakonvenční smyčky vagónových ústředen a na napěťové smyčky konvenčních systémů s ústřednami MHU 106 (s deskou smyčkovou JSM-5), MHU 108, MHU 113, na smyčkové (konvenční) desky ústředen MHU 115, MHU 116/117.

Hlásiče vyhovují normě ČSN EN 54-11 a pro použití v EPS podléhají posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a příslušných nařízení vlády.

Scroll to top