BMZ 911

Ústředna

Ústředna BMZ 911 je zařízení elektrické požární signalizace určené k vyhodnocování požární situace železničních vagónů.

Ústředna BMZ 911 je zařízení elektrické požární signalizace určené k vyhodnocování požární situace železničních vagónů. Ústřednu tvoří dvě vzájemně propojené části, systémová jednotka a zobrazovací jednotka. Jednotlivým typům vagonů odpovídá daný typ ústředny, lišící se napájecím napětím a konfigurací hlídaných smyček.

Systémová jednotka je umístěna v plechové samonosné vaně určené k čelnímu uchycení do 19“ skříně. Je možné ji umístit i do jiného prostoru vagónu, např. do stropní dutiny. V případě umístění mimo střežené prostory je nutno systémovou jednotku hlídat samostatným čidlem.

V čelním panelu jsou 3 indikační LED a 4 pojistkové držáky s pojistkami, na zadním panelu 4 vstupní/výstupní konektory. Systémová jednotka obsahuje napájecí zdroj se vstupním napětím podle typu vagónu, obvody hlásičových smyček, izolované optovstupy a reléové výstupy. Systémová jednotka zajišťuje hlídání a dobíjení záložních akumulátorů.

Zobrazovací jednotka v plechové skříni je určena k montáži na svislou stěnu vagónu ve dvou variantách umístění – na stěnu nebo zapuštěnou do stěny vagonu. Zobrazovací jednotku tvoří zobrazovací část a ovládací část. Na čelní straně je umístěn grafický displej. Pod grafickým displejem jsou 4 ovládací tlačítka. Na pravé straně jsou tři indikační LED a USB vstup pro připojení USB flash disku. Uvnitř jednotky je zabudována siréna. Zobrazovací jednotka je se systémovou jednotkou propojena dvěma oddělenými kabely.

Ústředna je určena k připojení neadresovatelných hlásičů požáru s napěťovou i proudovou charakteristikou. Klidový stav ústředny je zobrazován na displeji obrázkem vagonu s rozmístěním jednotlivých hlásičů. Jednotlivé stavy ústředny jsou zobrazeny graficky a textově na displeji, opticky signalizací LED a akusticky sirénou. Externí USB flash disk musí být naprogramován, neboť slouží jako přístupový klíč k nastavování ústředny a zároveň slouží k nahrávání událostí ústředny.

Ústředna splňuje požadavky norem ČSN EN 54-2, ČSN EN 50155.

Scroll to top