TECHNICKÁ PODPORA

Demoverze 16 – konfigurační a diagnostický program
pro ústředny MHU 116/117

Vážení obchodní partneři,
dovolujeme si Vás informovat, že na našich webových stránkách je ke stažení nová verze konfiguračního programu ústředen MHU 116/117 verze 16 a rovněž nová verze aplikace LITES Remote - vzdálené zobrazení pro PC verze 16. Verze aplikace pro mobilní připojení jsou ke stažení na App Store a Google Play.

 

Změny ve verzi 16:

 • Síťová diagnostika (kontrola stavu vzdáleného masteru)
  Nově lze prohlížet stav hlásičů, sledovat hodnoty na komorách hlásičů, sledovat komunikaci na linkách dalších ústředen spojených do sítě z libovolného masteru.
 • Diagnostika síťové komunikace
  Z displeje ústředny lze sledovat pomocí funkce Zobrazení stavu zařízení síťové okolí masteru, tedy jaké adresy masterů vidí na kanále 1 a na kanále 2.
  V diagnostickém programu je k výběru nová položka Síť, která je dostupná, je-li v konfiguraci víc než jeden master. Zde je možné sledovat komunikaci v síťovém okolí libovolného masteru.
 • Nastavení času
  Při odeslání konfigurace do systému je možné zvolit nastavení reálného času podle PC.
 • Nápověda u prvků v systému
  V konfiguračním programu byla doplněna nápověda u prvků systému (bubliny), které při umístění kurzoru myši nad příslušným prvkem (hlásičem, výstupem atd.) zobrazí stručně jeho obsah bez nutnosti otevření okna prvku.
 • Adresy v režimu TEST
  Konfigurační program nově umožňuje nahrát adresy do systému přepnuté do režimu TEST.
 • Interní události
  V konfiguračním programu lze z ústředny v záložce Přijmout stáhnout tzv. interní události, které lze uložit do textového souboru a odeslat výrobci k vyhodnocení při řešení případných potíží.
 • Stavové SMS a e-mailové zprávy
  Je-li v ústředně instalována karta DPE-2, je možné prostřednictvím GSM modulu vyslat na zvolená telefonní čísla tzv. stavové SMS, tedy report, kolik proběhlo od posledního reportu poplachů, poruch, vypnutí, aktivací výstupů, testů apod. Čas odeslání stavové SMS se řídí nastavením zvoleného časovače.
  Zároveň je možné pomocí GSM modulu vyslat na až 4 e-mailové adresy výpis vybraných událostí pravidelně po nastaveném čase nebo podle zvoleného časovače.
  Všechna tato nastavení se provádějí v konfiguračním programu.
 • Test skupin
  Nová funkce Test skupin usnadňuje testování skupin s logickou podmínkou. Ovládání funkce se provádí na displeji ústředny (Menu – Testování). Aktivovaný prvek ve skupině v režimu Test skupin zůstává aktivní i po přechodu prvku do klidového stavu (odvětrání zkušebního plynu z komory hlásiče, sejmutí zkušební clony z lineárního hlásiče apod.) a tím se započítává do splnění podmínky skupiny.
 • Simulace poplachů a poruch
  Na displeji ústředny v položce OVL (ovládání) na spodním řádku displeje lze na zvolené adrese tuto adresu uvést do aktivního stavu nebo do poruchy.
 • Blokování poplachů
  Ovládání funkce se provádí na displeji ústředny (Menu – Testování). Zvolením funkce se celý systém uvede do stavu, kdy aktivovaný vstup (hlásič) bliká, ale nevyhlásí úsekový ani všeobecný poplach a systém je v klidovém stavu. Na všech displejích v systému je na místě času  a data zobrazen nápis Blokování poplachů.
  Události Porucha, Technologický poplach, Technologická událost, Technologická porucha apod. jsou vyhlašovány.
 • Vzdálené zobrazení
  Doplněna stavová obrazovka všech uložených profilů se zobrazením jejich aktuálního stavu a možností přímého pokliku/náhledu na daný profil.
  Aplikace Vzdálené zobrazení byla převedena na aktuální verze knihoven. Aplikace nemusí být plně kompatibilní se staršími verzemi operačních systémů, v případě verze aplikace pro PC například Windows XP.

Opravy:
• Před nahráním konfigurace je nejdříve provedena kontrola masterů v síti. Tak nedojde při nekompletní síti a tím způsobeném přerušení vysílání nové konfigurace k porušení současné platné konfigurace.

Katalog

Seznam všech výrobků LITES Liberec

 
Certifikáty

Certifikáty a schvalování

 
Školení

Pravidelná školení pro projektanty
a techniky