MHY 926

Vstupně/výstupní prvek s hlídanými výkonovými výstupy

Vstupně/výstupní prvek MHY 926 je prvek adresovatelného systému EPS LITES, který se zapojuje do hlásící linky EPS LITES

Vstupně/výstupní prvek MHY 926 je prvek adresovatelného systému EPS LITES, který se zapojuje do hlásicí linky ústředen EPS LITES. Obsahuje 2 programovatelné vstupy a 2 hlídané výkonové programovatelné výstupy. Je určen k ovládání a kontrole  navazujících zařízení vázaných s protipožární ochranou.

MHY 926 je adresovatelný vícenásobný vstupní/výstupní prvek, který se připojuje do hlásicí linky analogových adresovatelných ústředen elektrické požární signalizace LITES MHU 115, MHU 116 a MHU 117.

Prvek MHY 926 obsahuje 2 nezávislé vstupy a 2 nezávislé reléové potenciálové hlídané výstupy. Vstupy slouží pro automatickou signalizaci předem definovaných výjimečných stavů libovolného externího zařízení, které tento svůj stav (stavy) signalizuje buď sepnutím či rozepnutím elektrického kontaktu, nebo napětím přivedeném na optoizolovaný vstup prvku. Vstupy lze zapojit v hlídaném režimu.

Výstupy slouží k ovládání připojených externích zařízení. Jsou potenciálové, hlídané na zkrat a přerušení obvodu mezi výstupem a připojeným externím zařízením. Proud pro napájení výstupůje dodáván z připojeného externího napájecího zdroje.

Vlastnosti jednotlivých vstupů a podmínky aktivace výstupů se definují v konfiguračním programu ústředen EPS.

Do hlásicí linky analogových adresovatelných ústředen se prvek zapojuje pomocí dvoudrátového vedení na kruhové nebo jednoduché lince. Prvek komunikuje s ústřednou na čtyřech za seboujdoucích adresách v rozsahu 1÷125, další tři adresy jsou generovány automaticky. První dvě adresy náleží vstupům, další dvě adresy výstupům.

Elektrické obvody prvku jsou na desce s plošnými spoji, která je umístěna v plastové krabici se snímatelným víkem. Do plastové krabice je možné namontovat další desku plošných spojů prvku MHY 926, dodávanou jak zvláštní příslušenství.

Scroll to top