MHY 925

Vstupně/výstupní prvek vícenásobný s izolátorem

MHY 925 je adresovatelný vícenásobný prvek, obsahuje 8 (4) programovatelných vstupů a 8 (4) programovatelných výstupů.

MHY 925 je adresovatelný vícenásobný prvek, který obsahuje 8 (4) programovatelných vstupů a 8 (4) programovatelných výstupů. Připojuje se na hlásící linku analogových adresovatelných ústředen EPS LITES, případně po doplnění modulu na komunikační linku SL-RS 485 ústředny MHU 115, MHU 116 a MHU 117. Prvek MHY 925 obsahuje izolátor.

Vstupy slouží pro automatickou signalizaci předem definovaných výjimečných stavů libovolného externího zařízení, které tento stav (stavy) signalizuje buď sepnutím či rozepnutím elektrického kontaktu, nebo napětím přivedeném na optoizolovaný vstup. Vstupy lze zapojit rovněž v hlídaném režimu.

Výstupy slouží k ovládání externích zařízení připojených na přepínací kontakty No,Nc výstupních relé prvku.

MHY 925 se vyrábí ve dvou variantách:

  • MHY 925/4 - obsahuje 4 programovatelné vstupy a 4 programovatelných výstupů
  • MHY 925/8 - obsahuje 8 programovatelných vstupů a 8 programovatelných výstupů

Vstupní/výstupní prvek MHY 925 lze připojit na hlásicí linku ústředen MHU 110, MHU 111, MHU 115, MHU 116 a MHU 117. Po doplnění o komunikační modul DSL 925 lze prvek MHY 925 připojit na linku SL-RS 485 ústředen MHU 115, MHU 116 a MHU 117.

Vlastnosti jednotlivých vstupů a podmínky aktivace výstupů se definují v konfiguračním programu ústředen EPS.

Elektrické obvody prvku MHY 925 jsou na desce s plošnými spoji, která je umístěna v plastové krabici se snímatelným víkem. Komunikační modul DSL 925 je připojen do konektoru a zajištěn distančními sloupky na desce prvku. Propojovací vodiče se připojují do násuvných šroubových svorek.
 
Princip činnosti

Prvek je napájen impulsním napětím z hlásicí linky ústředny EPS, nebo, je-li připojen na sériovou linku SL-RS 485, je napájen ze zdroje ústředny nebo zálohovaného napájecího zdroje. Obvody vstupů lze zapojit buď jako optoizolované, nebo pro připojení spínacího či rozpínacího kontaktu. Tyto vstupy lze nastavit i jako hlídané, kde u připojeného externího zařízení lze zapojit součastně rozpínací kontakt (porucha) a spínací kontakt (poplach). Zároveň je vedení smyčky hlídané na přerušení a zkrat.

Výstupy jsou tvořeny bistabilními relé s přepínacími bezpotenciálovými kontakty.

Adresovatelná část registruje komunikaci z ústředny, přihlásí se na příslušné adrese a do ústředny předá informaci při aktivaci vstupu prvku nebo aktivuje výstupní relé prvku.

Scroll to top