MHY 924

Adresovací modul pro sirénu

MHY 924 je adresovatelný prvek určený k napájení poplachových sirén, majáků, sirén s majákem

MHY 924 je adresovatelný prvek určený k napájení poplachových sirén, majáků, sirén s majákem, případně i jiných zařízení, připojovaných na hlásící linku adresovatelných ústředen LITES. Desku s plošnými spoji je možno instalovat přímo do patice sirén ROSHNI ROLP, ROLPSB.

MHY 924 se do hlásicí linky adresovatelných ústředen MHU 109, MHU 110/111, MHU 115 a MHU 116/117 připojuje:

  • dvoudrátově – siréna je napájena z vnitřního AKU (obr.1)
  • čtyřdrátově – siréna je napájena z ústředny, případně externího zdroje (obr.2)

Podmínky pro aktivaci výstupu modulu a doba jeho aktivace se definují v konfiguračním programu jednotlivých ústředen, ke kterým je modul připojen.

Adresa se nastavuje pomocí adresovacího přípravku MHY 536 (MHY 535). Elektrické obvody modulu jsou na desce s plošnými spoji. Připojovací vodiče hlásicí linky a externího napájení se
připojují do svorkovnice, vodiče pro připojení akumulátoru a sirény (majáku) se připojují do konektorů pomocí vodičů obsažených v příslušenství.

 

Princip činnosti

Modul MHY 924 je napájen impulsním napětím z hlásicí linky ústředny EPS. Obsahuje zdroj pro napájení vlastních elektronických obvodů a obvod pro ovládání sirény. Obsahuje rovněž měnič napětí pro sirénu 19 ÷ 22 V pro rozsah vstupního napětí 8 ÷ 28 V (AKU 9 V nebo externí napájení 8 ÷ 28 V). Při splnění definovaných podmínek je aktivován výstup modulu. Aktivní stav je indikován blikáním LED (HL1) na desce s plošnými spoji.

Scroll to top