MHY 904

Jednotka oddělovací

Jednotka oddělovací MHY 904 umožňuje připojení těžké řady hlásičů požáru umístěných v prostředí s nebezpečím výbuchu k ústřednám MHU 105, MHU 106, MHU 108 a MHU 113.

Jednotka oddělovací MHY 904 umožňuje připojení těžké řady hlásičů požáru umístěných v prostředí s nebezpečím výbuchu k ústřednám MHU 105, MHU 106, MHU 108 a MHU 113.

Z elektrického hlediska zajišťuje oddělovací jednotka galvanické oddělení hlásičů od ústředny a umožňuje přenos informace:

  • o stavu hlásičů - klid, požár
  • o stavu vedení - zkrat, přerušení.

Dále plní funkci přepěťové ochrany. Ve spojení s ústřednami MHU 105, MHU 106, MHU 108 a MHU 113 zajišťuje splnění požadavků na napájecí zdroje podle normy jiskrové bezpečnosti ČSN EN 50020.

Jedna oddělovací jednotka je určena pro připojení jedné smyčky. Oddělovací jednotka se připojuje k vedení smyčky mezi ústřednu a hlásiče požáru, musí být umístěna v prostředí bez nebezpečí výbuchu. Obvody oddělovací jednotky jsou umístěny v krabici z Al slitiny.

Ve spojení s výše uvedenými ústřednami jednotka podléhá schválení FTZÚ v Ostravě - Radvanicích A0 210.

Scroll to top