MHY 734.031

Zásuvka pro požární uzávěry

Zásuvka MHY 734.031 je určena ve spojení s automatickým požárním hlásičem LITES k ovládání dalšího zařízení, např. požárního uzávěru.

Zásuvka MHY 734.031 je určena ve spojení s automatickým požárním hlásičem LITES k ovládání dalšího zařízení, např. požárního uzávěru.

Zásuvka je napájena střídavým nebo stejnosměrným napětím 24 V. Pro napájení hlásiče je napětí usměrněno a stabilizováno. V případě aktivace hlásiče do poplachového stavu sepne v zásuvce relé. Nezávislý přepínací kontakt relé lze využít k ovládání např. požárního uzávěru. Zpětné nastavení se provede odpojením napájení.

Scroll to top