MHG 881

Hlásič multisenzorový interaktivní, IP65

Hlásič multisenzorový interaktivní MHG 881 je samočinný hlásič s vyšším krytím a mechanickou odolností

Hlásič multisenzorový interaktivní MHG 881 je samočinný hlásič s vyšším krytím a mechanickou odolností určený pro automatickou signalizaci požáru jako detektor kouře a tepla v analogovém adresovatelném systému elektrické požární signalizace LITES.

Při své činnosti využívá dvě fyzikální části: část optickou, která reaguje na výskyt zplodin hoření (částice kouře a aerosoly) na principu detekce rozptýleného infračerveného záření a část tepelnou, která reaguje na nárůst nebo dosažení definované teploty při požáru.
 
Hlásič MHG 881 je určen pro spolupráci s analogovými adresovatelnými ústřednami MHU 115, MHU 116, MHU 117. Je určen do prostředí, které vyžaduje vyšší mechanickou odolnost hlásiče.

Hlásič na základě měření okolní teploty a koncentrace kouře vyhodnocuje požárovou situaci.

Nastavením kombinace optické a teplotní části multisenzorového hlásiče pro vyhlášení poplachu je možné zvolit, zda bude požár vyhlašovat pouze optická část, nebo pouze teplotní část, nebo kombinace obou.

Hlásiči lze nastavit hlídání zaprášení, které monitoruje klidovou úroveň hlásiče a na jejím základě vyhodnocuje míru zaprášení optické komory, a tedy i spolehlivost hlásiče; hlídání zaprášení lze nastavit nebo vyřadit; nastavuje se s ohledem na míru prašnosti v okolí hlásiče.

Hlásič si sám reguluje interní pracovní charakteristiky, a pokud neodpovídají přípustné toleranci, vyhlásí poruchu.

K vedení požární linky se hlásič připojuje pomocí svorkovnice MHY 713.

Hlásič splňuje požadavky ČSN EN 54-5 a EN 54-7. Pro použití v EPS podléhá hlásič posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a příslušných nařízení vlády.

Scroll to top