MHG 331

Hlásič teplot konvenční

Hlásič teplot kombinovaný MHG 331 je konvenční hlásič požáru s napěťovou charakteristikou určený ve spolupráci s ústřednami EPS LITES Liberec s. r. o. pro automatickou signalizaci požáru jako detektor teplot.

Hlásič teplot kombinovaný MHG 331 je konvenční hlásič požáru s napěťovou charakteristikou určený ve spolupráci s ústřednami EPS LITES Liberec s. r. o. pro automatickou signalizaci požáru jako detektor teplot.

Hlásič teplot MHG 331 se projektuje do míst předpokládaného nárůstu nebo náhlého zvýšení teploty v případě požáru. Hlásič reaguje na dosaženou teplotu nebo na změnu teploty před požárem a při něm. Hlásič se instaluje do zásuvky MHY 734.029. Lze jej připojit k ústřednám MHU 113, MHU 108, MHU 106 se smyčkou JSM-5, nebo pomocí adresovací jednotky MHY 409 k adresovatelným ústřednám EPS LITES. K hlásiči lze připojit signální svítidlo MHS 409, MHS 408 (paralelní signalizace). Pro použití v EPS hlásič podléhá posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a příslušných nařízení vlády. Splňuje požadavky evropské normy EN 54 - 5.

Scroll to top