MHG 186

Hlásič kouře ionizační interaktivní

Hlásič kouře ionizační interaktivní je samočinný hlásič sloužící k signalizaci vznikajícího požáru jako detektor kouře na principu ionizace vzduchu a jeho příměsí v ionizační komoře.

Používá se v analogovém adresovatelném systému nebo na smyčce konvenčního systému elektrické požární signalizace LITES.

Hlásič reaguje na zplodiny hoření – viditelné i neviditelné částice kouře (aerosoly) na principu ionizace vzduchu a jeho příměsí v ionizační komoře.

Hlásič kouře ionizační MHG 186 je určen pro vnitřní prostory objektů a všude tam, kde vyhovuje svým krytím a klimatickou odolností a kde nedochází k náhlým teplotním změnám vedoucím k orosování a námrazám. Hlásič splňuje požadavky ČSN EN 54-7.

Hlásič je určen do prostředí, ve kterém nelze použít hlásiče lehkého konstrukčního provedení, např. při zvýšených nárocích na mechanickou odolnost. Umisťuje se v místech předpokládaného výskytu a soustředění kouře v objektech s materiály, které při doutnání nebo hoření vyvíjejí kouř.

Hlásič se připojuje k adresovatelným ústřednám MHU 109, MHU 110, MHU 111, MHU 115, MHU 116, MHU 117 a k ústřednám neadresovatelným MHU 102, MHU 103, MHU 106, MHU 108a MHU 113 pomocí svorkovnice MHY 713.

Hlásič lze použít v adresovatelném systému nebo v konvenčním systému, a to s proudovými i napěťovými hlásicími smyčkami jako přímá náhrada MHG 107, MHG 108, MHG 142, MHG 181 a MHG 185.K hlásiči lze připojit signální svítidlo lehké MHS 409 (MHS 407.123) nebo těžké MHS 408.

Scroll to top