MHY 904
MHY 904
Jednotka oddělovací
Jednotka oddělovací MHY 904 umožňuje připojení těžké řady hlásičů požáru umístěných v prostředí s nebezpečím výbuchu k ústřednám MHU 105, MHU 106, MHU 108 a MHU 113.

ednotka oddělovací MHY 904 umožňuje připojení těžké řady hlásičů požáru umístěných v prostředí s nebezpečím výbuchu k ústřednám MHU 105, MHU 106, MHU 108 a MHU 113.

Z elektrického hlediska zajišťuje oddělovací jednotka galvanické oddělení hlásičů od ústředny a umožňuje přenos informace:

  • o stavu hlásičů - klid, požár
  • o stavu vedení - zkrat, přerušení.

Dále plní funkci přepěťové ochrany. Ve spojení s ústřednami MHU 105, MHU 106, MHU 108 a MHU 113 zajišťuje splnění požadavků na napájecí zdroje podle normy jiskrové bezpečnosti ČSN EN 50020.
Jedna oddělovací jednotka je určena pro připojení jedné smyčky. Oddělovací jednotka se připojuje k vedení smyčky mezi ústřednu a hlásiče požáru, musí být umístěna v prostředí bez nebezpečí výbuchu. Obvody oddělovací jednotky jsou umístěny v krabici z Al slitiny.
Ve spojení s výše uvedenými ústřednami jednotka podléhá schválení FTZÚ v Ostravě - Radvanicích A0 210.

 

Technické parametry
Vstupní napětí slučitelné s výstupním napětím jednotky smyček
Výstupní napětí slučitelné se vstupním napětím těžké řady hlásičů požáru LITES
Klidový proud cca 1,5 mA
Typy připojitelných hlásičů
hlásiče kouře ionizační MHG 181, MHG 185
hlásiče teplot MHG 381
hlásiče plamene MHG 581
Klidový odběr hlásičů max. 2,5 mA
Počet připojitelných hlásičů max. 25
Elektrická pevnost vstup - výstup 1,5 kV
Bezpečnostní ustanovení ČSN 34 2710, ČSN EN 50020
Rozměry ø130 × 60 mm
Hmotnost cca 1,0 kg

 

Jednotka je určena k provozu se zařízením bezpečným ve smyslu ČSN EN 60950.

 

Pracovní podmínky
Jednotka oddělovací MHY 904 je určena pro vnitřní prostory objektů bez výskytu agresivních látek a všude tam, kde vyhovuje svým krytím a klimatickou odolností a kde nedochází k náhlým teplotním změnám vedoucím k orosování a námrazám.
Rozsah pracovních teplot -25 °C až +50 °C
Relativní vlhkost vzduchu max. 80% při +40 °C, max. 90% při +25°C
Atmosférický tlak 60 až 106 kPa