TECHNICKÁ PODPORA

Vyhřívaná skla k lineárním hlásičům

Nová řada odrazových skel s jejich vyhříváním a sada pro vyhřívání do lineárních hlásičů.

Držáky s odrazovými skly se používají pro odražení paprsku infračerveného záření odrazového hlásiče kouře lineárního. Pro správnou funkci lineárního hlásiče kouře nesmí docházet k náhlým teplotním změnám vedoucím k orosování nebo námrazám na optických částech.

Pokud orosování nebo námrazu nelze vyloučit a pro odražení paprsku jsou předepsány držáky s odrazovými skly, potom je nutné použít vyhřívané držáky s odrazovými skly. Současně se musí do hlásiče instalovat Sada pro vyhřívání 6XF 668 030.

Vyhřívaný držák s odrazovými skly ohřívá odrazové sklo teplem vytvořeným v topné fólii, jejíž teplota je regulována řídicím elektrickým obvodem v závislosti na okolní teplotě, měřené termistorem. Řídicí elektrický obvod je umístěn v plastové krabici, která má ve spodní části červený průzor pro LED a v horní části plastový kryt termistoru. Na desce řídícího obvodu je umístěna svorkovnice pro přívod napájecího napětí. Plastová krabice je přichycena k zadní části držáku. V přední části držáku je pomocí samořezných šroubů upevněno odrazné sklo (nebo skla) a pod odrazovými skly je upevněna na izolační a teplovodivou desku topná fólie. Regulaci teploty topné fólie provádí mikroprocesor pomocí měření teploty vně krytu pomocí termistoru umístěným v černém makrolonovém krytu.

Katalog

Seznam všech výrobků LITES Liberec

 
Certifikáty

Certifikáty a schvalování

 
Školení

Pravidelná školení pro projektanty
a techniky