MHU 110/111

Ústředna analogová 256/512 adres

Analogová adresovatelná ústředna MHU 110 (MHU 111) je zařízení elektrické požární signalizace určené k vyhodnocování požární situace ve střeženém objektu.

Analogový adresovatelný systém EPS, jehož nosnou částí jsou ústředny MHU 110 a MHU 111, je svojí kapacitou 256 (512) hlásičů určen především pro požární zabezpečení středních a větších objektů. Hlásiče se k ústřednám připojují do kruhových nebo jednoduchých linek na dvoudrátové, libovolně větvitelné vedení paralelně.

Analogová adresovatelná ústředna MHU 110 (MHU 111) je zařízení elektrické požární signalizace určené k vyhodnocování požární situace ve střeženém objektu. K řízení vnitřních i vnějších funkcí využívá ústředna mikroprocesory Motorola, jeden je hlavní systémový, druhý je určen pro řízení linky s hlásiči.

Obsluha ústředny se provádí pomocí tlačítek ve čtyřech stupních přístupu (dle EN 54-2), znemožňující zásah nepovolaných osob do systému. Optické signalizační prvky jsou tvořeny diodami LED a alfanumerickým displejem 4 × 40 znaků. Akustická signalizace je interní. Ústředna obsahuje čtyři, respektive osm obvodů hlásicích linek pro celkový počet 256 (512) adres. Obvody hlásicích linek se zapojují jako 2 (4) kruhové linky, každou lze rozdělit na dvě linky jednoduché. Do hlásicích linek lze zapojit současně interaktivní hlásiče systému s ústřednami MHU 110/111 i hlásiče a prvky adresovatelného systému MHU 109. Neadresovatelné hlásiče lze připojit pomocí adresovatelné jednotky MHY 409. Hlásiče systému s ústřednami MHU 110/111 mají vestavěné izolátory, podle požadavku projektu lze použít do hlásicí linky i izolátor MHY 302. Adresa (číslo) interaktivních hlásičů se nastavuje přípravkem MHY 535, adresa hlásičů a prvků ze systému MHU 109 se nastavuje pomocí přepínačů nebo JUMPERů na daném zařízení.

Vedle prvků na hlásicích linkách jsou dalšími vstupy nebo výstupy ústředny kruhový kanál RS 485, izolovaný kanál RS 232 pro tiskárnu a pro připojení konfiguračního počítače, neizolovaný kanál RS 232 pro připojení modemu a konfiguračního počítače, optoizolované vstupy, otevřené kolektory, potenciálové a bezpotenciálové relé, speciální tlačítka, případně i některé systémové události. Mezi vstupy a výstupy lze programově vytvořit logické vazby s časovým rozvrhem v závislosti na vstupní události z jednotlivých vstupů. Konkrétní konfigurace systému se provádí pomocí speciálního programu z počítače PC.

Do ústředny lze pro rozšíření funkce doplnit desku se vstupně - výstupními prvky pro komunikaci s obslužným polem požární ochrany MHY 912. Pro použití v EPS podléhá ústředna posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a příslušných nařízení vlády. Vyhovuje normám ČSN 34 2710, ČSN 73 0875, ČSN EN 54-2, ČSN EN 54-4 a prEN 54-13.

Scroll to top