MHY 946

Jednotka oddělovací

Jednotka oddělovací MHY 946 je prvek, který umožňuje připojení jiskrově bezpečných hlásičů umístěných v prostředí s nebezpečím výbuchu k lince adresovatelných ústředen

Jednotka oddělovací MHY 946 je prvek elektrické požární signalizace LITES, který umožňuje připojení jiskrově bezpečných hlásičů umístěných v prostředí s nebezpečím výbuchu k lince adresovatelných ústředen LITES.

Jednotka oddělovací MHY 946 je prvek, pomocí kterého se zapojují hlásiče určené do prostředí s nebezpečím výbuchu do adresovatelného systému EPS LITES s ústřednami MHU 115, MHU 116 a MHU 117. Je určena pro připojení hlásičů jiskrově bezpečných z hlediska normy ČSN EN 60079-11.

Z elektrického hlediska zajišťuje oddělovací jednotka galvanické oddělení vedení s hlásiči v prostředí s nebezpečím výbuchu od linky adresovatelné ústředny. Jednotka oddělovací MHY946 zajišťuje na svých výstupních svorkách jiskrově bezpečné linky za jakékoliv poruchy ústředny EPS nebo zdroje, ze kterého je jednotka MHY946 napájena, bezpečné napětí a proud, které neporuší jiskrovou bezpečnost vedení a hlásičů instalovaných v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Jednotka oddělovací MHY 946 umožňuje obousměrnou komunikaci mezi ústřednou a hlásiči na jiskrově bezpečné lince. Přenáší informaci klid, požár a porucha hlásiče, zároveň umožňuje nastavení parametrů hlásiče a jeho diagnostiku z ústředny.

Jednotka oddělovací MHY 946 je umístěna v plastové krabici s vývodkami se snímatelným víkem. V této plastové krabici je umístěna deska plošného spoje vlastní oddělovací jednotky, uzavřené v plechovém krytu, kde plošný spoj je hermeticky uzavřen zalitím izolační hmotou. Plošný spoj v plechovém krytu tvoří po zalití nerozebíratelný celek. Z plechového krytu vystupují připojovací svorkovnice a indikační diody, informující o stavu jednotky.

Oddělovací jednotka se umísťuje v prostoru bez nebezpečí výbuchu na rozhraní normálního prostředí a prostředí s nebezpečím výbuchu. Zapojuje se do jednoduché nebo kruhové adresné linky ústředen EPS LITES, vedení do prostředí s nebezpečím výbuchu je odbočující vedení jednoduchou linkou.

Scroll to top