MHY 945

Jednotka oddělovací

Jednotka oddělovací MHY 945 je prvek elektrické požární signalizace LITES, který umožňuje připojení těžké řady jiskrově bezpečných hlásičů požáru

Jednotka oddělovací MHY 945 je prvek elektrické požární signalizace LITES, který umožňuje připojení těžké řady jiskrově bezpečných hlásičů požáru umístěných v prostředí s nebezpečím výbuchu k adresovatelným ústřednám MHU 109, MHU 110 a MHU 111.

Z elektrického hlediska zajišťuje galvanické oddělení hlásičů od adresovací jednotky MHY 409 a ústředny a umožňuje přenos informace:

  • o stavu hlásičů - klid, požár,
  • o stavu vedení - zkrat, přerušení

Jedna oddělovací jednotka je určena pro připojení jedné smyčky. Oddělovací jednotka se připojuje k vedení smyčky mezi jednotku adresovací MHY 409 a hlásiče požáru, musí být umístěna v prostředí bez nebezpečí výbuchu. Obvody oddělovací jednotky jsou umístěny v krabici z Al slitiny.

Ve spojení s ústřednou jednotka podléhá schválení FTZÚ v Ostravě - Radvanicích A0 210.

Scroll to top