MHY 923

Vstupní/výstupní prvek
(člen akční)

MHY 923 je adresovatelný prvek EPS

MHY 923 je adresovatelný prvek EPS, který je určen:

  • k ovládání a snímání navazujících zařízení vázaných
  • k připojení a nulování speciálních čidel EPS v adresovatelném systému EPS LITES s ústřednami MHU 109 a MHU 110/111, vyráběnými LITES Liberec s. r. o. Prvek se zapojuje do hlásicí linky ústředny. Adresa se nastavuje pomocí adresovacího přípravku MHY 535.

Obsahuje jedno samostatně ovladatelné bistabilní relé a jeden vstup pro přenos informací do ústředny. Tento vstup umožňuje kontrolu připojeného vnějšího zařízení ovládaného vestavěným relé, nebo lze vstup nastavit jako nezávislý. Na tento vstup lze připojit, např. hlásič nasávací, kde je součastně zapojen rozpínací kontakt (porucha) a spínací kontakt (poplach).

Reléový výstup se aktivuje podle druhu zapojení a nastavení v konfiguračním programu ústředny:

  • ústředny po splnění zadaných podmínek nezávisle nebo v závislosti na stavu vstupu,
  • automaticky při nulování ústředny. Relé zde plní funkci pro nulování připojeného hlásiče.

Elektrické obvody prvku jsou na desce s plošnými spoji, která je umístěna v plastové krabici se snímatelným víkem.

Prvek obsahuje vstupní obvod, který lze zapojit buď jako optoizolovaný, nebo pro připojení spínacího či rozpínacího kontaktu. Vstup lze zapojit jako vyvážený hlídaný na přerušení a zkrat s možností přenosu poruchy připojeného zařízení. V hlídaném režimu je aktivace vstupu prvku MHY 923 zapojeného v systému MHU 110/111 indikována blikáním LED prvku.

Adresovatelná část registruje komunikaci z ústředny, přihlásí se na nastavené adrese a do ústředny předá informaci o situaci na vstupu (KLID, POPLACH, PORUCHA).

Scroll to top