MHY 919

Obslužné pole požární ochrany

Obslužné pole požární ochrany (OPPO) MHY 919 je unifikovaná jednotka, která umožňuje základní obsluhu ústředny elektrické požární signalizace a indikuje její nejdůležitější stavy.

Obslužné pole požární ochrany (OPPO) MHY 919 je unifikovaná jednotka, která umožňuje základní obsluhu ústředny elektrické požární signalizace a indikuje její nejdůležitější stavy. Připojuje se k ústředně MHU 115 jednoduchým nebo kruhovým vedením sériové linky RS 485 pomocí rozšiřující desky SL-RS 485.

OPPO umožňuje jednotnou obsluhu ústředen EPS zásahovým složkám hasičského záchranného sboru při poplachu a při zkouškách. Obsluha má k dispozici optickou indikaci sedmi provozních stavů ústředny a může ústřednu EPS ovládat prostřednictvím čtyř spínacích funkcí.

Funkce (stavy) ústředny jsou indikované svítivými diodami:
OPPO v provozuzelená LED
ZDP spuštěnorudá LED
SHZ spuštěnorudá LED
Ovládání při požáru VYPžlutá LED
Akustika vypnutažlutá LED
Poplachrudá LED
ZDP vypnutožlutá LED

 

Spínací funkce
Zapnutí – vypnutí požárního ovládáníprosvětlené tlačítko s aretací
Zapnutí - vypnutí akustikyprosvětlené tlačítko
Zpětné nastavení EPStlačítko s mechanickou krytkou
Zapnutí – vypnutí ZDPprosvětlené tlačítko s aretací
Zkouška ZDPtlačítko s mechanickou krytkou

Scroll to top