MHY 913

Přídavný panel pro připojení OPPO k MHU 103-109

Přídavný panel MHY 913 je prvek EPS, který umožňuje připojit obslužné pole požární ochrany (OPPO) a zařízení dálkového přenosu (ZDP) k ústřednám EPS LITES

Přídavný panel MHY 913 je prvek EPS, který umožňuje připojit obslužné pole požární ochrany (OPPO) a zařízení dálkového přenosu (ZDP) k ústřednám EPS LITES MHU 103, MHU 106, MHU 108 a MHU 109.

Přídavný panel je ocelová uzamykatelná krabice uzpůsobená pro montáž na zeď. Na předním panelu jsou signalizační prvky, které zobrazují čtyři stavy zařízení EPS. Uvnitř přídavného panelu jsou umístěny dva spínače a jeden signalizační prvek. Zařízení je napájené z ústředny EPS.

Zobrazované stavy na vrchním panelu:
Provozzelená LED (HL1)
Akustika vypnutažlutá LED (HL2)
ZDP spuštěnožlutá LED (HL3)
ZDP vypnutožlutá LED (HL4)

Zobrazovaný stav uvnitř zařízení:
ZDP vypnuto z přídavného panelužlutá LED (HL5)

Spínací funkce:
Zapnutí - vypnutí ZDPtlačítko (SA1)
Zapnutí - vypnutí akustiky (vnější)tlačítko (SA2)

Scroll to top