MHY 910

Člen akční relé

Člen akční relé MHY 910 je reléový prvek (bezpotenciálový) elektrické požární signalizace adresovatelného typu

Člen akční relé MHY 910 je reléový prvek (bezpotenciálový) elektrické požární signalizace adresovatelného typu v systému LITES s ústřednou MHU 109 nebo s ústřednami MHU 110 a MHU 111.

Je určen k ovládání zařízení vázaných s protipožární ochranou.

Zapojuje se dvoudrátově do hlásicí linky, aktivuje se automaticky z ústředny po zahlášení hlásičů vázaných na člen přes logiku v ústředně, popřípadě jiných podmínek. Zadání logiky a případných jiných podmínek do ústředny se provádí pomocí konfiguračního počítače. Vypnutí členu se děje na povel z ústředny.

Člen akční je napájen z hlásicí linky. Odebíraný proud je určen pro komunikační obvody s ústřednou a odvod udržovacího proudu pro akumulátor, který je určen jako zdroj pro napájení relé. Akumulátor je periodicky testován na tvrdost, v případě nevyhovění požadavku se na ústředně signalizuje porucha. Dále se jako porucha na ústředně signalizuje sejmutí krytu a odpojení od vedení hlásicí linky.

Elektrické obvody členu jsou na desce s plošnými spoji. Akumulátor je uchycen v držáku spojeném rovněž s deskou. Deska je umístěna v plastové krabici se snímatelným krytem.

Připojení vodičů je do šroubových svorek.

Scroll to top