MHY 909

Akční člen piezo

Člen akční piezo MHY 909 je akustický signalizační prvek elektrické požární signalizace adresovatelného typu

Člen akční piezo MHY 909 je akustický signalizační prvek elektrické požární signalizace adresovatelného typu v systému LITES s ústřednou MHU 109, MHU 110 nebo MHU 111.

Je určen hlavně k vyhlašování úsekových poplachů.

Zapojuje se dvoudrátově do hlásicí linky, aktivuje se automaticky z ústředny po zahlášení hlásičů vázaných na člen přes logiku v ústředně, popřípadě jiných podmínek. Zadání logiky a případných jiných podmínek do ústředny se provádí pomocí konfiguračního počítače. Vypnutí členu se děje na povel z ústředny.

Člen akční je napájen z hlásicí linky. Odebíraný proud je určen pro komunikační obvody s ústřednou a odvod udržovacího proudu pro akumulátor, který je určen jako zdroj pro výkonový akustický prvek. Akumulátor je periodicky testován na tvrdost, v případě nevyhovění požadavku se na ústředně signalizuje porucha. Dále se jako porucha na ústředně signalizuje sejmutí krytu a odpojení od vedení hlásicí linky.

Člen má dvě přepínatelné úrovně akustického výkonu.

Elektrické obvody členu jsou na desce s plošnými spoji, akustický výkonový prvek (piezo element s rezonátorem) je přichycen k této desce.

Akumulátor je uchycen v držáku spojeném rovněž s deskou. Deska je umístěna v plastové krabici se snímatelným krytem. Připojení vodičů je do šroubových svorek.

Scroll to top