MHY 735

Adaptér pro zásuvku do vzduchotechniky

Adaptér pro vzduchotechniku MHY 735 je zařízení elektrické požární signalizace, které se používá v případě, kdy je nutné hlásič chránit před účinky proudění vzduchu

Adaptér pro vzduchotechniku MHY 735 je zařízení elektrické požární signalizace, které se používá v případě, kdy je nutné hlásič chránit před účinky proudění vzduchu nadměrnou rychlostí (např. v potrubí vzduchotechnického zařízení).

Adaptér pro vzduchotechniku je plastová krabice s průhledným víkem se dvěma trubkami, kterými se do adaptéru přivádí vzduch z potrubí vzduchotechniky.

Adaptér se používá v případě, kdy nelze hlásič instalovat přímo (například v potrubí vzduchotechnického zařízení, kde vzduch proudí vysokou rychlostí). Při proudění vzduchu v potrubí se vstupní trubkou vzduch nasaje do adaptéru, kde je proudění vzduchu zpomaleno, takže pro funkci hlásiče jsou vytvořeny optimální podmínky. Nasátý vzduch je pak výstupní trubkou odveden zpět do vzduchotechnického potrubí.

Adaptér je vyráběn ve dvou variantách. První varianta označená MHY 735 s délkou zasunutí trubek do potrubí 170 mm, druhá varianta MHY 735.146 pro menší rozměry vzduchotechnického potrubí s délkou zasunutí 98 mm. Obě varianty adaptéru jsou kromě délky zasunutí trubek zcela totožné.

Do adaptéru MHY 735 (MHY 735.146) je možné instalovat tyto typy zásuvek:

  • MHY 734 - zásuvka pro adresovatelné interaktivní hlásiče (MHG 161, MHG 162, MHG 243, MHG 261, MHG 262, MHG 861, MHG 862), připojené k adresovatelné ústředně (MHU 109, MHU 110/111, MHU 115, MHU 116/117)
  • MHY 734.029 - zásuvka pro konvenční, neadresovatelné hlásiče (MHG 231) připojené ke konvenční, neadresovatelné ústředně (např. MHU 113).
  • MHY 734.037 - zásuvka autonomní se šroubovými svorkami. Zásuvka umožňuje autonomní použití hlásiče mimo systém EPS. Je napájena z externího zdroje. Do této zásuvky se připojují hlásiče MHG 261V, MHG 262V, MHG 861V, MHG 862V. Výstupem zásuvky je relé Poplach a Porucha. Přívodní vodiče se připojují do šroubových svorek.
  • MHY 734.038 - zásuvka autonomní s krimpovacím konektorem. Všechny vlastnosti jsou stejné, jako u MHY 734.037.

 

Zásuvka a hlásič nejsou součástí výrobku a dodávají se samostatně.

Scroll to top