MHY 734.037

Zásuvka autonomní s výstupním relé poplach a porucha se svorkovnicí

Zásuvka autonomní s výstupním relé poplach a porucha se svorkovnicí

Zásuvka MHY 734.037 je určena pro připojení optických interaktivních hlásičů požáru MHG 261V k autonomní signalizaci požáru. Je vybavena poplachovým a poruchovým relé.

Při aktivaci hlásiče sepne poplachové relé a rozsvítí se červené LED na hlásiči. Poruchové relé je v klidovém stavu sepnuto. K rozepnutí relé dojde při vyjmutí hlásiče ze zásuvky, přerušení napájení, nebo v případě zaprášení hlásiče, kdy již by nebyla funkce hlásiče spolehlivá. Zásuvka autonomní je napájena z externího zdroje. Ukončení signalizace Požár a uvedení zásuvky do klidového stavu se provádí přerušením přívodu napájecího napětí. Při použití zásuvky MHY 734.037 s hlásičem MHG 261V lze využít možnosti nastavení interaktivního hlásiče pomocí přípravku adresovacího MHY 535 (citlivost, doba reakce atd.). Autonomní zásuvka s hlásičem MHG 261V není vhodná do prostorů se zvýšenou prašností.

Scroll to top