MHY 717.027

Zásuvka pro požární uzávěry

Zásuvka MHY 717.027 je určena ve spojení s automatickým požárním hlásičem LITES k ovládání dalšího zařízení, např. požárního uzávěru.

Zásuvka MHY 717.027 je určena ve spojení s automatickým požárním hlásičem LITES k ovládání dalšího zařízení, např. požárního uzávěru.

Zásuvka je napájena střídavým napětím 24 V (dvoupólová svorkovnice). Pro napájení hlásiče je napětí usměrněno a stabilizováno. V případě aktivace hlásiče do poplachového stavu sepne v zásuvce relé. Nezávislý přepínací kontakt relé (vyveden na trojpólovou svorkovnici) lze využít k ovládání např. požárního uzávěru. Stav, kdy je hlásič aktivován, je opticky signalizován červenou LED na boku zásuvky i na hlásiči. Nulování poplachového stavu hlásiče se provádí stisknutím tlačítka na boku zásuvky. V případě potřeby lze k zásuvce připojit paralelní nulovací tlačítko. Zásuvka je upravená ze zásuvky MHY 717.

Scroll to top