MHY 717.017

Zásuvka s akustickou signalizací

Zásuvka MHY 717.017 je určena pro připojení „lehkých” samočinných hlásičů požáru do systému elektrické požární signalizace LITES

Zásuvka MHY 717.017 je určena pro připojení „lehkých” samočinných hlásičů požáru do systému elektrické požární signalizace LITES tam, kde je třeba doplňkové akustické signalizace při aktivaci hlásiče (nemocnice, hotely, ubytovny apod.).

Jde o zásuvku MHY 717 doplněnou o obvod vydávající akustický signál.

Zásuvku MHY 717.017 lze použít pro hlásiče adresovatelné (MHG 141, MHG 241, MHG 341) i neadresovatelné (MHG 120, MHG 123, MHG 124, MHG 220, MHG 320, MHG 321), typ připojeného hlásiče se nastavuje JUMPERy na desce s obvodem pro akustiku. Hladina okolního hluku v místě nasazení max. 40 dB.

Scroll to top