MHY 536

Přípravek adresovací

Přípravek adresovací MHY 536 je servisní přípravek určený k nastavení a kontrole interaktivních a adresovatelných hlásičů systému elektrické požární signalizace LITES.

Přípravek adresovací MHY 536 je servisní přípravek určený k nastavení a kontrole interaktivních a adresovatelných hlásičů systému elektrické požární signalizace LITES.

Přípravek je určen k nastavení adresy, parametrů a kontrole interaktivních hlásičů, interaktivních akčních členů, jednotky adresovací, technologických hlásičů a lineárních hlásičů analogového systému elektrické požární signalizace LITES. Umožňuje motorické seřízení optické osy lineárního hlásiče MHG 664. Lze jej použít ke kontrole starších typů adresovatelných i neadresovatelných hlásičů. Přípravkem lze provádět kontrolu, případně měření na jednoduché nebo kruhové lince s adresovatelnými hlásiči.

Přípravek adresovací MHY 536 je přenosný digitální přístroj, který se obsluhuje šesti tlačítky. Je napájen  z  vestavěného  akumulátoru.  Nastavované  a  kontrolované  údaje  se  zobrazují  na alfanumerickém  displeji  2  ×  16  znaků.  Používá  se  při  uvádění  zařízení  elektrické  požární signalizace  do  provozu,  při  servisních  opravách  a  údržbě,  při  periodických  kontrolách provozuschopnosti apod. 

Aktualizace  firmware  přípravku  adresovacího  se  provádí  zkopírováním  souboru  aktuálního firmware ze stránek výrobce do přípravku pomocí flash disku.

 
 

 

 

Scroll to top