MHY 535

Přípravek adresovací

Přípravek adresovací MHY 535 je servisní přípravek

Přípravek adresovací MHY 535 je servisní přípravek určený k nastavení a kontrole interaktivních a adresovatelných hlásičů systému elektrické požární signalizace LITES. řípravek lze použít ke kontrole automatických konvenčních hlásičů.

Přípravek je určen k nastavení adresy, parametrů a kontrole interaktivních hlásičů, interaktivníchakčních členů, jednotky adresovací, technologických hlásičů a lineárních hlásičů analogového systému elektrické požární signalizace LITES. Lze jej dále použít ke kontrole starších typů adresovatelných i neadresovatelných hlásičů.

Přípravek adresovací MHY 535 je přenosný digitální přístroj, který se obsluhuje šesti tlačítky. Je napájen z vestavěného akumulátoru. Nastavované a kontrolované údaje se zobrazují na alfanumerickém displeji 2 × 16 znaků. Používá se při uvádění zařízení elektrické požární signalizace do provozu, při servisních opravách a údržbě, při periodických kontrolách provozuschopnosti apod.

Přípravek umožňuje rovněž kontrolu nastavení výše uvedených parametrů:

  • elektrickou citlivost hlásičů kouře nebo teplot automaticky regulovaným aktivačním napětím UA, (neadresovatelné a adresovatelné hlásiče)
  • pozadí u hlásičů kouře optických
  • adresu adresovatelných hlásičů
  • kontrolu paralelní signalizace

Přístrojem lze provádět měření na lince, které umožňuje kontrolu adres linkových prvků včetně nastavení a stavu adresovatelných i interaktivních prvků. Přístroj lze použít i jako stejnosměrný voltmetr.

Scroll to top