MHY 419

Jednotka adresovací pro přípojení konvenčních hlásičů

Jednotka adresovací MHY 419 je prvek EPS, který umožňuje zapojení neadresovatelných hlásičů

Jednotka adresovací MHY 419 je prvek EPS, který umožňuje zapojení neadresovatelných hlásičů do adresovatelného systému EPS LITES s ústřednami MHU 109 a MHU110/111, vyráběnými v LITES Liberec s. r. o.

Zapojuje se do hlásicí linky ústředny a lze nastavit adresu pomoci přípravku adresovacího MHY 535. K adresovací jednotce se připojuje jeden nebo více neadresovatelných hlásičů, které se ústředně hlásí touto nastavenou adresou. Během provozu není adresovací jednotka obsluhována. Klidový stav není signalizován. Vestavěná červená LED bliká při stavu POPLACH (POŽÁR). Jestliže jsou odpovídající hlásiče instalovány v prostředí s nebezpečím výbuchu, připojují se přes oddělovací jednotku MHY 945.

 

 

 

 

 

 

 

 

MHY 419 zapojení:

  1. Adresovatelná ústředna LITES (MHU 109, MHU 110/111...)
  2. Adresovatelné hlásiče
  3. Adresovací jednotka
  4. Jednotka oddělovací MHY 945
  5. Neadresovatelné hlásiče v prostoru s nebezpečím výbuchu využívající jiskrovou bezpečnost. Odpor vedení neadresovatelné smyčky za oddělovací jednotkou může být maximálně 10 Ω, smyčka se zakončí odporem RZ (hodnota viz podklady k jednotce oddělovací MHY 945)
  6. Ostatní neadresovatelné hlásiče. Neadresovatelná smyčka se zakončí zakončovacím RC-členem 6XF 493 129, R = 270 Ω, C = 10 μF

 

 

Scroll to top