MHU 302

Hlásicí a spouštěcí zařízení

Hlásicí a spouštěcí zařízení MHU 302 je určeno pro ochranu technologických, převážně bezobslužných zařízení tam, kde lze využít neadresovatelné hlásiče požáru.

Hlásicí a spouštěcí zařízení MHU 302 je určeno pro ochranu technologických, převážně bezobslužných zařízení tam, kde lze využít neadresovatelné hlásiče požáru.

Obsahuje dvě smyčky A, B, které lze využít samostatně nebo vázané logikou 2 ze 2. Další smyčka C je určena pro připojení tlačítkových hlásičů. Smyčka D umožňuje pomocí vnějšího kontaktu vyhodnocovat technologické poruchy.

Výstupy slouží k informaci o okamžité situaci (stav smyček - poplach, poruchy). Jeden výstup je určen ke spuštění zařízení likvidujícího příčinu poplachu, lze u něj nastavit zpoždění zásahu až 1 minutu, doba jeho sepnutí je omezená.

Zařízení sestává z plechové skříně, ve které je umístěna deska plošného spoje s elektrickými obvody včetně signalizačních, ovládacích a připojovacích prvků. Na čelním panelu jsou prvky signalizující základní stavy zařízení (provoz, poplachy, poruchy) a tlačítka, umožňující nulování zařízení a rušení poplachu.

Scroll to top