MHU 116
MHU 117

Modulární analogová adresovatelná ústředna EPS

Analogové adresovatelné ústředny elektrické požární signalizace s modulovou strukturou

Elektronika ústředny je zabudována v plechové skříni s víkem. V horní části víka je panel s grafickým displejem 320x240 bodů, signalizačními diodami a ovládacími tlačítky. Uvnitř skříně jsou desky s elektronikou, osazené (vyjma silových prvků) prvky pro povrchovou montáž.

Obsluha ústředny se provádí pomocí multifunkčních tlačítek a ovládacího menu ve 4 stupních přístupu (dle ČSN EN 54-2) znemožňující zásah nepovolaných osob do systému.

Ústředny jsou modulárně řešeny. Sloty desky systémové a desky zdrojové mají přednastavené umístění. Ústředna MHU 116 obsahuje 6 uživatelských slotů, ústředna MHU 117 12 uživatelských slotů pro osazení volitelných desek - desky adresných linek, desky konvenčních smyček, desky vstupů a výstupů, desky pro připojení zařízení master a slave, desky periferií pro připojení nadstavby, ZDP, OPPO, desky pro dálkový servisní přístup pomocí GSM nebo ethernetu.

Deska linková obsahuje dvě kruhové linky, z nichž každá umožňuje připojení 128 adresovatelných hlásičů a linkových prvků. Linku kruhovou je možné rozdělit na dvě linky jednoduché. Hlásiče a prvky se připojují na vedení hlásicí linky paralelně, vedení linek lze větvit. Číslo prvku (adresa) se nastavuje pomocí přípravku adresovacího MHY 536 (MHY 535).

Deska smyček obsahuje 12 konvenčních smyček pro připojení až 25 neadresovatelných hlásičů.

V systému je možné propojit až 16 ústředen a tabel obsluhy. Všechny tyto ústředny a tabla zobrazují informace o celém systému a umožňují jeho plné ovládání, pokud není konfiguračním programem systém rozdělen na podsystémy.

K ústředně je možno připojit tiskárnu, konfigurační PC, PC nadstavbu, ZDP, OPPO a KTPO.Portem vzdáleného zobrazení je možné zobrazit stav systému na PC, mobilním telefonu nebo tabletu. Pomocí konfiguračního programu lze tvořit vzájemné vazby mezi jednotlivými vstupy a výstupy všech ústředen v systému (např. bodové a tlačítkové hlásiče, vstupní/výstupní prvky na hlásicích linkách, desky vstupů a výstupů).

Ústředna MHU 117 (bez dveří, plné osazení moduly)

Scroll to top