MHU113

Ústředna konvenční

Neadresovatelná ústředna MHU 113 je zařízení elektrické požární signalizace. Slouží k příjmu a vyhodnocení signálů od neadresovatelných hlásičů požáru.

Svým charakterem a funkcí je určena k nasazení v menších a středních objektech.

K ústředně lze připojit až 8 požárních smyček, přičemž každou z nich lze osadit až pětadvaceti neadresovatelnými hlásiči požáru LITES.

Ústřednu lze ovládat pomocí tlačítkové klávesnice ve čtyřech stupních přístupu podle ČSN EN 54-2. Z klávesnice lze zadávat základní vlastnosti smyček (režim - úsekový a všeobecný poplach nebo technologická událost, opakované nulování) i ústředny (režim DEN/NOC) a zapínat, vypínat či uvádět do testu komponenty systému. Další vlastnosti (uživatelský text, zařazení smyček do skupin, přiřazení výstupů...) se provádí pomocí konfiguračního programu z počítače. Signalizace požáru a dalších významných stavů ústředny a smyček je akustická i optická (alfanumerický displej 2×16 znaků a barevné LED).

V případě nutnosti přenosu informací na další místo lze využít signalizační tablo MHS 513 nebo nadstavbu, které se připojují na linku RS 485 pomocí přídavné desky 6XK 199 660 (není součástí základní dodávky ústředny). Pomocí této desky lze k ústředně připojit i reléové skříně MHY 907 a MHY 908, případně vyhodnocovat dva optoizolované vstupy. Ústřednu lze dále doplnit deskou 6XK 199 661, která slouží k připojení obslužného pole požární ochrany MHY 912 a k ovládání ZDP a klíčového trezoru.

Pro použití v EPS podléhá ústředna posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a příslušných nařízení vlády. Vyhovuje normám ČSN EN 54-2 a ČSN EN 54-4.

Scroll to top