MHS 811

Tablo obsluhy

Tablo obsluhy MHS 811 je jednoduchý nadstavbový prvek v analogovém adresovatelném systému EPS LITES, který signalizuje stavy z připojených ústředen MHU 110 a MHU 111 a umožňuje jejich ovládání.

Tablo obsluhy může pracovat ve dvou základních režimech - v aktivním nebo pasivním. V aktivním režimu (řídící tablo) umožňuje kromě signalizace stavu ústředen i jejich plné ovládání. V pasivním režimu (signalizační tablo) pouze zobrazuje stav ústředen bez možnosti jejich ovládání, avšak v případě potřeby lze i z pasivního tabla převzít řídící pravomoci a přepnout tablo do aktivního režimu (stávající aktivní tablo se přepne do pasivního režimu). Do systému lze zapojit maximálně 3 tabla a 4 ústředny.

Tablo vyhovuje normám ČSN 34 2710, ČSN 73 0875 a ČSN EN 54-2.

Signalizované stavy připojených ústředen
Poplachvšeobecný, číslo ústředny, adresa hlásiče, místo požáru
Poruchavšeobecně, výstupy, přenos, systém, zdroje, akumulátor, zkraty a přerušení vedení s hlásiči a jinými prvky, spojení se zemí
Vypnutívšeobecně, výstupy, přenos, siréna, hlásiče, vnější zařízení
Ostatníprovoz, provoz na náhradní zdroj, režim DEN, test, aktivace přenosu, aktivace sirény

Scroll to top