MHS 809

Tablo obsluhy

Tablo obsluhy je prvek nadstavby jednoduchého typu v adresovatelném systému EPS LITES. Signalizuje stavy z připojených ústředen a umožňuje jejich ovládání.

Tablo obsluhy je prvek nadstavby jednoduchého typu v adresovatelném systému EPS LITES. Signalizuje stavy z připojených ústředen a umožňuje jejich ovládání.

Tablo obsluhy MHS 809 může pracovat ve dvou základních režimech, jako aktivní nebo pasivní. V aktivním režimu (řídící tablo) umožňuje kromě signalizace stavu ústředen i jejich plné ovládání, pasivní tablo (signalizační) pouze zobrazuje stav ústředen bez možnosti jejich ovládání. Do soustavy lze zapojit max. tři tabla a čtyři ústředny MHU 109. Při použití více tabel v sestavě má vždy jedno tablo funkci řídící a další funkci pouze signalizační. Z jedné ústředny lze napájet dvě tabla. V soustavě více ústředen se doporučuje rozložit napájení tabel tak, aby jedna ústředna napájela jedno tablo.

Tablo obsahuje výstup pro připojení tiskárny.

Tablo MHS 809 vyhovuje ČSN 34 2710, ČSN 73 0875 a ČSN EN 54-2.

Signalizované stavy připojených ústředen:
Poplachvšeobecný, číslo ústředny, místo požáru, číslo hlásiče
Poruchavšeobecná, přenos, systém, zdroje, akumulátoru, zkraty a přerušení vedení s hlásiči a jinými prvky, spojení se zemí
Vypnutívšeobecně, poplachové zařízení, přenos, hlásiče, vnější zařízení
Provozprovoz, provoz na náhradní zdroj, režim DEN, test, aktivace přenosu

Ovládané funkce na připojených ústřednách:

  • Rušení akustické signalizace
  • Nulování poplachu, vypínání relé v reléových skříních
  • Vypínání externí sirény při poplachu
  • Vypínání režimu DEN / NOC
  • Nastavení časů T1, T2
  • Zapínání, vypínání testu adresy, skupiny adres
  • Zapínání, vypínání adresy, skupiny adres
  • Test signalizace
  • Stav počítadel poplachů a poruch
  • Programování týdenního režimu DEN / NOC
Scroll to top