MHS 408

Svítidlo signální, nutno připojit přes MHY 713

Svítidlo signální těžké MHS 408 je prvek systému elektrické požární signalizace, který se používá jako paralelní optická signalizace poplachu jednoho nebo několika hlásičů požáru.

Svítidlo signální těžké MHS 408 je prvek systému elektrické požární signalizace, který se používá jako paralelní optická signalizace poplachu jednoho nebo několika hlásičů požáru.

Je určen pro připojení ke všem typům adresovatelných i neadresovatelných hlásičů požáru LITES. Signální svítidlo je určeno pro použití zejména tam, kde pro vyšší mechanické požadavky nemohou být použity jiné typy signálních svítidel, dále pak k signalizaci hlásícího stavu hlásičů požáru umístěných v souladu s jejich TPTE v prostředí s nebezpečím výbuchu, přičemž svítidlo signální MHS 408 musí být v tomto případě umístěno mimo toto prostředí.

Pro připojení k příslušnému hlásiči požáru se signální svítidlo zapojuje do svorkovnice MHY 713 nebo MHY 703.

Scroll to top