MHG 943

Vstupní prvek čtyřnásobný (hlásič technologický)

MHG 943 je adresovatelný prvek EPS se čtyřmi vstupy

MHG 943 je adresovatelný prvek EPS se čtyřmi vstupy určený ve spolupráci s adresovatelnými ústřednami elektrické požární signalizace LITES, vyráběnými v LITES Liberec s. r. o., pro automatickou signalizaci předem definovaného výjimečného stavu (stavů) libovolného externího zařízení, které tento stav (stavy) signalizuje buď sepnutím či rozepnutím elektrického kontaktu, nebo napětím přivedeném na optoizolovaný vstup. Kontakty lze zapojit rovněž v hlídaném režimu.

Prvek vstupní komunikuje s ústřednou na čtyřech po sobě následujících adresách, první z nich se nastavuje pomocí adresovacího přípravku MHY 535. Aktivace kteréhokoliv vstupu je signalizována blikáním červené LED a doplňkové SMD LED příslušného aktivovaného vstupu. Elektrické obvody prvku vstupního jsou na desce s plošnými spoji, která je umístěna v plastové krabici se snímatelným průhledným víkem. Propojovací vodiče se připojují do šroubových svorek.

Prvek vstupní je napájen impulsním napětím z hlásicí linky ústředny EPS. Obsahuje zdroj pro napájení vlastních elektronických obvodů. Vyhodnocovací obvody na vstupu lze zapojit buď jako optoizolované, nebo pro připojení spínacího či rozpínacího kontaktu. Tyto vstupy lze nastavit i jako hlídané, kde u připojeného externího zařízení lze zapojit součastně rozpínací kontakt (porucha) a spínací kontakt (poplach). Zároveň je vedení smyčky hlídané na přerušení a zkrat. Adresovatelná část registruje komunikaci z ústředny, přihlásí se na příslušné adrese a do ústředny předá informaci při aktivaci vstupu prvku vstupního.

Adresovatelná část registruje komunikaci z ústředny, přihlásí se na příslušné adrese a do ústředny předá informaci při aktivaci vstupu prvku vstupního.

Scroll to top