MHG 942

Vstupní prvek s izolátorem (hlásič technologický)

Vstupní prvek s izolátorem MHG 942 je adresovatelný technologický hlásič s vestavěným izolátorem

Vstupní prvek s izolátorem MHG 942 je adresovatelný technologický hlásič s vestavěným izolátorem určený ke spolupráci s adresovatelnými ústřednami elektrické požární signalizace LITES, vyráběnými v LITES Liberec s. r. o., pro automatickou signalizaci předem definovaného výjimečného stavu libovolného externího zařízení, které tento stav signalizuje buď sepnutím či rozepnutím elektrického kontaktu, nebo napětím přivedeném na  optoizolovaný vstup.

Hlásič se zapojuje do hlásicí linky adresovatelných ústředen MHU 109 a MHU 110/111 pomocí dvoudrátového vedení. Adresa se nastavuje pomocí přípravku adresovacího MHY 535. Během provozu není hlásič technologický obsluhován, klidový stav není signalizován. Výjimečný (neklidový) stav, který způsobí aktivaci hlásiče, je na hlásiči signalizován blikáním červené LED na pokyn z ústředny. K hlásiči lze připojit signální svítidla MHS 409 nebo MHS 408.

Prvek MHG 942 má vestavěný izolátor, který lze z činnosti vyřadit. Hlásič lze použít i jen jako samotný izolátor, v tom případě nemusí mít přiřazenou žádnou adresu.

Scroll to top