MHG 862i

Hlásič multisensorový interaktivní s izolátorem

Hlásič multisenzorový interaktivní s rozšířeným spektrem detekovaných kouřů s izolátorem určený pro automatickou signalizaci požáru.

Hlásič multisenzorový interaktivní s rozšířeným spektrem detekovaných kouřů s izolátorem určený pro automatickou signalizaci požáru v analogovém a adresovatelném systému elektrické požární signalizace LITES.

Při své činnosti kombinuje dva principy - reaguje na částice kouře na principu detekce rozptýleného modrého záření a zároveň reaguje na teplotu a její změny.

Typ MHG 862i obsahuje izolátor.

Hlásič MHG 862 (MHG 862i) je určen pro spolupráci s analogovými adresovatelnými ústřednami MHU 110, MHU 111 a MHU 115 a s adresovatelnou ústřednou MHU 109. Hlásič obsahuje program, který na základě měření okolní teploty a koncentrace kouře vyhodnocuje požárovou situaci, a to podle následujících nastavitelných parametrů:

  • citlivost hlásiče, tj. zvýšení koncentrace okolního kouře oproti klidovému stavu, který průběžně kompenzuje klimatické a další vlivy; citlivost lze nastavit ve třech stupních, které je nutné volit s ohledem na zatížení okolí hlásiče zplodinami, na které hlásič reaguje
  • rychlost reakce; jde o úroveň verifikace požárové situace; lze nastavit ve dvou stupních, které ale nejde vyjádřit jednoduchým časovým údajem, neboť rychlost reakce závisí na časovém vývoji požárové situace
  • hlídání zaprášení; monitoruje klidovou úroveň hlásiče a na jejím základě vyhodnocuje míru zaprášení optické komory a tedy i spolehlivost hlásiče; hlídání zaprášení lze nastavit nebo vyřadit; nastavuje se s ohledem na míru prašnosti v okolí hlásiče
  • prahová (maximální) teplota, při jejímž dosažení dojde k vyhlášení požáru; lze ji nastavit v rozmezí od 45 °C do 90 °C po 3 °C
  • změna teploty, po které dojde k vyhlášení požáru (tzv. diferenciální část); lze ji nastavit v rozmezí od 10 °C do 45 °C po 5 °C, případně reakci na změnu teploty nepovolit
  • minimální průměrná rychlost (strmost) nárůstu teploty, aby došlo k reakci diferenciální části, pokud je povolena; lze ji nastavit na cca 3 °C/min a 10 °C/min
  • minimální teplota, která musí být při vyhlášení požáru dosažena i při reakci diferenciální části;lze ji nastavit od 0 °C až po prahovou teplotu v sedmi ekvidistantních krocích, případně ji nenastavit
  • způsob (mód), jakým budou kombinovány vlivy optické a teplotní části multisenzorového hlásiče pro vyhlášení poplachu; jednotlivé části mohou reagovat buď samostatně (jedno z čidel je programově odpojeno), nezávisle (aspoň jedno čidlo musí zahlásit), společně (musejí zahlásit obě čidla) nebo se jejich vlivy mohou sčítat.

 

Dále lze nastavit vyhlašování předpoplachu optické části (je zhruba o stupeň vyšší než citlivost nastavená pro vyhlášení požáru) a teplotu vyhlašování předpoplachu v rozmezí 3 °C až 24 °C před vyhlášením požáru od teplotní části (pouze pro ústředny MHU 110, MHU 111 a MHU 115). Hlásič si sám reguluje interní pracovní charakteristiky, a pokud neodpovídají přípustné toleranci, vyhlásí poruchu.

Nastavitelné parametry se zadávají buď do konfiguračního programu a nahrávají do hlásiče prostřednictvím ústředen nebo se programují přímo pomocí přípravku MHY 535.

Hlásič MHG 862i má vestavěn izolátor, který oddělí při zkratu na vedení kruhové linky zkratovanou část vedení mezi hlásiči se zapojenými izolátory. Hlásiče se instalují do zásuvky MHY 734. Při montáži lze použít montážní tyč MHY 736.

Hlásič splňuje požadavky norem ČSN EN 54-5 a ČSN EN 54-7. Pro použití v EPS podléhá hlásič posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a příslušných nařízení vlády.

Scroll to top