MHG 662

Hlásič kouře lineární interaktivní - odrazová verze, univerzální

Hlásič kouře lineární MHG 662 je určen pro automatickou signalizaci požáru jako detektor kouře

Hlásič kouře lineární MHG 662 je určen pro automatickou signalizaci požáru jako detektor kouře v adresovatelném i neadresovatelném systému elektrické požární signalizace LITES.

Slouží k indikaci vznikajícího požáru na principu zeslabení paprsku infračerveného záření částicemi kouře, umísťuje se v místech předpokládaného výskytu a soustřeďování kouře. Vyrábí se v odrazovém provedení. Lineární hlásič MHG 662 tvoří vysílač a přijímač na jedné desce plošného spoje, která je s optickou soustavou umístěna v plastové krabici s průzorem pro ič záření. Paprsek se odrazí pomocí vhodného počtu odrazových skel 6XV 825 112 (do 50 m), nebo pomocí koutového odražeče (do 100 m). Hlásič může pracovat v režimech:

  • neadresovatelný s napěťovou charakteristikou (a)
  • neadresovatelný s proudovou charakteristikou (b)
  • interaktivní (c)

Podle režimu přijímače je možné hlásič připojit k ústřednám MHU 102, MHU 103, MHU 105, MHU 106, MHU 108, MHU 113, MHU 109, MHU 110 a MHU 111. Při připojení hlásiče v režimu (c) k ústředně MHU 109 nelze využít předpoplach a zaprášení se zobrazuje jako ztráta adresy. Jako paralelní signalizaci lze použít svítidlo MHS 409, MHS 408 (MHS 407, MHS 405) nebo přípravek indikační MHY 737, který zároveň slouží k nastavení a kontrole hlásiče.

Pro použití v EPS podléhá hlásič posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a příslušných nařízení vlády. Hlásiče nejsou určeny do prostředí s nebezpečím výbuchu, vyhovují evropské normě EN 54-12.

Scroll to top