MHG 661

Hlásič kouře lineární interaktivní P+V, univerzální

Hlásič kouře lineární MHG 661 je určen pro automatickou signalizaci požáru jako detektor kouře v adresovatelném i neadresovatelném systému elektrické požární signalizace Lites.

Hlásič kouře lineární MHG 661 je určen pro automatickou signalizaci požáru jako detektor kouře v adresovatelném i neadresovatelném systému elektrické požární signalizace Lites.

Hlouží k indikaci vznikajícího požáru na principu zeslabení paprsku infračerveného záření částicemi kouře, umísťuje se v místech předpokládaného výskytu a soustřeďování kouře.

Vyrábí se v následujících provedeních:
MHG 661.039krytí IP 40oddělený vysílač a přijímač
MHG 661.040krytí IP 54oddělený vysílač a přijímač
MHG 661.010krytí IP 54odrazová verze

Lineární hlásič MHG 661.039 a MHG 661.040 tvoří vysílač a přijímač, které se montují proti sobě na stabilní stěny chráněného prostoru. Odrazovou verzi lze vytvořit buď montáží hlásiče MHG 661.039 na držák 6XA 655 075 nebo hlásičem MHG 661.010 a paprsek se odrazí pomocí vhodného počtu odrazových skel 6XV 825 112.
Hlásič může pracovat v režimech:

  • neadresovatelný s napěťovou charakteristikou (a)
  • neadresovatelný s proudovou charakteristikou (b)
  • interaktivní (c)

Podle režimu přijímače je možné hlásič připojit k ústřednám MHU 102, MHU 103, MHU 105, MHU 106, MHU 108, MHU 113, MHU 109, MHU 110 a MHU 111.

Při připojení hlásiče v režimu (c) k ústředně MHU 109 nelze využít předpoplach a zaprášení se zobrazuje jako ztráta adresy. Jako paralelní signalizaci lze použít svítidlo MHS 409, MHS 408 (MHS 407, MHS 405) nebo přípravek indikační MHY 737, který zároveň slouží k nastavení a kontrole hlásiče.

Pro použití v EPS podléhá hlásič posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a příslušných nařízení vlády. Hlásiče nejsou určeny do prostředí s nebezpečím výbuchu, vyhovují evropské normě EN 54-12.

Scroll to top