MHG 586

Hlásič plamene, EXE

Hlásiče plamene MHG 586 jsou určeny pro automatickou signalizaci vznikajících požárů pro práškové stříkací kabiny

Hlásiče plamene MHG 586 jsou určeny pro automatickou signalizaci vznikajících požárů pro práškové stříkací kabiny jako detektory reagující na vyzařování plamene.

Hlásiče MHG 586 jsou určeny především pro prostředí s nebezpečím výbuchu a požáru prachu, a to ve spoje-ní s vyhodnocovací jednotkou MHY 441. Použití hlásičů podléhá schválení FTZÚ v Ostravě - Radvanicích AO 210 (certifikát č. FTZÚ 06 ATEX 0206X).

Jedná se o elektrické zařízení skupiny III podle ČSN EN 60079-0:2018, tj. elektrické zařízení pro prostory s nebezpečím výbuchu jiné než doly s výskytem metanu, max. povrchové teploty 80 °C. Druh ochrany proti výbuchu a požáru prachu je ochrana závěru tb podle ČSN EN 60079-31:2014.

Hlásič má vysokou úroveň ochrany pro výbušnou atmosféru s prachem Db (zóna 21 a22).

Hlásič pro požární signalizaci pro práškové kabiny podléhá posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb.

Scroll to top