MHG 585 Ex

Hlásič plamene konvenční, EXE

Hlásič plamene MHG 585 je určen pro automatickou signalizaci požáru jako detektor plamene v systému elektrické požární signalizace LITES.

Hlásič plamene MHG 585 je určen pro automatickou signalizaci požáru jako detektor plamene v systému elektrické požární signalizace LITES.

Hlásič se montuje do míst předpokládaného výskytu plápolajícího plamene.

Pracuje na principu detekce infračerveného záření plápolajícího plamene. Hlásič je určen pro připojení k ústřednám MHU 106, MHU 108 a MHU 113. Pomocí jednotky adresovací MHY 419 lze hlásič rovněž připojit k adresovatelné ústředně MHU 109 a k analogovým ústřednám MHU 110 a MHU 111. K vedení požární smyčky se hlásič připojuje pomocí svorkovnice MHY 703, případně mimo prostředí s nebezpečím výbuchu pomocí MHY 713. Jako paralelní signalizaci lze použít svítidlo MHS 408, MHS 409.

Hlásič smí pracovat:

  • v zóně 1 a 2 prostoru s nebezpečím výbuchu plynů podle ČSN EN 60079-14
  • v zóně 22 prostoru hořlavých prachů podle ČSN EN 50281-1-2
  • v prostoru V1, V2, V3 s nebezpečím požáru nebo výbuchu výbušnin podle ČSN 33 2340

Hlásič se vyrábí v napěťové (MHG 585.078) i proudové (MHG 585.081) verzi.

Pro použití v EPS podléhá hlásič posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a příslušných nařízení vlády. Pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu hlásič podléhá schválení FTZÚ v Ostravě - Radvanicích A0 210. Vyhovuje evropské normě EN 54-10.

Scroll to top