MHG 531

Hlásič plamene konvenční

Hlásič plamene MHG 531 je určen pro automatickou signalizaci požáru jako detektor plamene v systému elektrické požární signalizace LITES.

Hlásič plamene MHG 531 je určen pro automatickou signalizaci požáru jako detektor plamene v systému elektrické požární signalizace LITES.

Hlásič se montuje do míst předpokládaného výskytu plamene. Pracuje na principu detekce infračerveného záření plápolajícího plamene. Vyrábí se ve dvou verzích:

  • MHG 531.076 s napěťovou charakteristikou
  • MHG 531.077 s proudovou charakteristikou

Hlásič je určen pro připojení k ústřednám MHU 106 (MHG 531.076 pomocí jednotky smyček JSM-5, MHG 531.077 pomocí jednotky smyček JSM-4), MHU 108 a MHU 113. Pomocí jednotky adresovací MHY 409 lze hlásič rovněž připojit k adresovatelné ústředně MHU 109 a k analogovým ústřednám MHU 110 a MHU 111. K vedení požární smyčky se hlásič připojuje pomocí zásuvky MHY 734. Jako paralelní signalizaci lze použít svítidlo MHS 409, MHS 408 (MHS 407, MHS 405).

Pro použití v EPS podléhá hlásič posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a příslušných nařízení vlády. Hlásič není určen do prostředí s nebezpečím výbuchu. Vyhovuje evropské normě EN 54-10.

Scroll to top