MHG 386 Ex

Hlásič teplot konvenční, EXE

Hlásič teplot MHG 386 je samočinný hlásič elektrické požární signalizace LITES, určený pro automatickou signalizaci vznikajícího požáru

Hlásič teplot MHG 386 je samočinný hlásič elektrické požární signalizace LITES, určený pro automatickou signalizaci vznikajícího požáru jako detektor reagující na zvýšenou teplotu vznikající před požárem nebo při něm.
 
Hlásič MHG 386 je vyráběn v tzv. proudovém provedení. Je určen především pro prostředí s nebezpečím výbuchu, a to ve spojení s ústřednami MHU 106, MHU 108, MHU 113, MHU 109, MHU 110 a MHU 111. S ústřednou MHU 106 lze použít hlásič ve spojení se smyčkou JSM-4. Připojení k adresovatelné ústředně MHU 109 nebo analogové ústředně MHU 110 (MHU 111) se provede přes adresovací jednotku MHY 409. Připojení k požární smyčce se provede pomocí svorkovnice MHY 703, případně mimo prostředí s nebezpečím výbuchu pomocí svorkovnice MHY 713. Jako paralelní signalizaci lze použít svítidlo MHS 408, MHS 409 (MHS 405, MHS 407).

Hlásič smí pracovat:

  • v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par podle ČSN 33 2320
  • v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů podle ČSN 33 2330
  • v prostředí s nebezpečím výbuchu výbušin podle ČSN 33 2340

Pro použití v EPS podléhá hlásič posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a příslušných nařízení vlády. Pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu hlásič podléhá schválení FTZÚ v Ostravě - Radvanicích A0 210. Je konstruován podle ČSN EN 54-5 třída B s výjimkou čl. 4.5 z důvodu jeho použití jako náhrady za starší typ MHG 381 ve stávajících EPS.

Poznámka:

Mimo prostředí s nebezpečím výbuchu lze hlásič MHG 386 připojit rovněž k ústředně MHU 103.

Scroll to top