MHG 383.101

MHG 383.101 – hlásič teplot interaktivní, (45÷90)°C, IP65

Hlásič teplot MHG 383.101 je samočinný hlásič s vyšším krytím a mechanickou odolností určený pro automatickou signalizaci požáru jako detektor teplot

Reaguje na dosaženou teplotu a změnu teploty před požárem nebo při něm. Je určen doprostředí, které vyžaduje vyšší mechanickou odolnost hlásiče.

Hlásič MHG 383.101 je určen pro spolupráci s analogovými ústřednami MHU 110, MHU 111,případně s adresovatelnou ústřednou MHU 109. Hlásič obsahuje program, který na základěměření okolní teploty vyhodnocuje požárovou situaci, a to podle následujících nastavitelnýchparametrů:

  • prahová teplota, při jejímž dosažení dojde k vyhlášení požáru; lze ji nastavit v rozmezí od 45°C do 90°C po 3°C
  • změna teploty, po které dojde k vyhlášení požáru (tzv. diferenciální část); lze ji nastavit v rozmezí od 10°C do 45°C po 5°C, případně reakci na změnu teploty nepovolit
  • minimální průměrná rychlost (strmost) nárůstu teploty, aby došlo k reakci diferenciální části, pokud je povolena; lze ji nastavit na cca 3°C/min a 10°C/min
  • minimální teplota, která musí být při vyhlášení požáru dosažena i při reakci diferenciální části; lze ji nastavit od 0°C až po prahovou teplotu v sedmi ekvidistantních krocích

Dále lze nastavit vyhlašování předpoplachu v rozmezí 3°C až 24°C před vyhlášením požáru(platí pouze pro ústředny MHU 110 a MHU 111). Pokud jsou vyhodnocované teploty příliš nízké,vysoké, nebo nedávají smysl, hlásič vyhlásí poruchu.

Nastavitelné parametry se zadávají buď do konfiguračního programu a nahrávají do hlásičeprostřednictvím ústředny (MHU 110 a MHU 111), nebo se programují přímo pomocí přípravkuMHY 535 (MHU 109). K vedení požární linky se hlásič připojuje pomocí svorkovnice MHY 703,případně mimo prostředí s nebezpečím výbuchu pomocí MHY 713.

Hlásič vyhovuje normě ČSN EN 54-5. Pro použití v EPS podléhá posuzování shody podlezákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a příslušných nařízení vlády.

Scroll to top