MHG 362

Hlásič teplot

Hlásič teplot MHG 362 je samočinný hlásič určený pro automatickou signalizaci požáru jako detektor teplot v analogovém a adresovatelném systému elektrické požární signalizace LITES. Reaguje na dosaženou teplotu a změnu teploty před požárem nebo při něm.

Hlásič MHG 362 je určen pro spolupráci s analogovými ústřednami MHU 110, MHU 111, MHU115, MHU 116 a MHU 117, případně s adresovatelnou ústřednou MHU 109. Hlásič na základě měření okolní teploty vyhodnocuje požárovou situaci, a to podle následujících nastavitelných parametrů:

  • maximální teplota, při jejímž dosažení dojde k vyhlášení požáru; lze ji nastavit v rozmezí
    od 45°C do 90°C po 3°C
  • změna teploty, po které dojde k vyhlášení požáru (tzv. diferenciální část); lze ji nastavit v rozmezí od 10°C do 45°C po 5°C, případně reakci na změnu teploty nepovolit
  • minimální průměrná rychlost (strmost) nárůstu teploty, aby došlo k reakci diferenciální části, pokud je povolena; lze ji nastavit na cca 3°C/min a 10°C/min
  • minimální teplota, která musí být při vyhlášení požáru dosažena i při reakci diferenciální části; lze ji nastavit od 0°C až po prahovou teplotu v sedmi ekvidistantních krocíc

Dále lze nastavit vyhlašování předpoplachu v rozmezí 3°C až 24°C před vyhlášením požáru (platí pouze pro analogové ústředny MHU 110 až MHU 117). Pokud jsou vyhodnocované teploty
příliš nízké, vysoké, nebo nedávají smysl, hlásič vyhlásí poruchu.
Nastavitelné parametry se zadávají do konfiguračního programu a nahrávají se do hlásiče prostřednictvím ústředny (MHU 110 až MHU 117). Pro ústřednu MHU 109 se parametry hlásiče
nastavují pomocí přípravku adresovacího MHY 536 (MHY 535).

Hlásič se instaluje do zásuvky MHY 734.
Při montáži lze použít montážní tyč MHY 736.
Hlásiče vyhovují normě ČSN EN 54-5 a pro použití v EPS podléhají posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a příslušných nařízení vlády.

Scroll to top