MHG 341

Hlásič teplot

Hlásič teplot kombinovaný adresovatelný MHG 341 je samočinný detektor reagující na změnu teploty okolí

Hlásič teplot kombinovaný adresovatelný MHG 341 je samočinný detektor reagující na změnu teploty okolí určený pro adresovatelný systém elektrické požární signalizace LITES.

Hlásič teplot kombinovaný MHG 341 reaguje na výrazný růst teploty a na dosažení stanovené prahové teploty. Používá se v místech předpokládaného výrazného zvýšení teploty před požárem nebo při něm. Hlásič se připojuje do hlásicí linky adresovatelné ústředny MHU 109 nebo analogové ústředny MHU 110 (MHU 111) pomocí zásuvky MHY 717.015 nebo zásuvky s akustickou signalizací MHY 717.017. Jako paralelní signalizaci lze použít svítidlo MHS 409, MHS 408 (MHS 407, MHS 405).

Hlásič teplot MHG 341 splňuje mj. požadavky normy ČSN EN 54-5 (třída A1) a pro použití v EPS podléhá posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a příslušných nařízení vlády.

Scroll to top